rez, ovocnych, stromov, štepenie, termin, drobne, ovocie